Microsoft Silver Partner
Оформити заявку

Курс - ADO.NET

Изображение к курсу ADO.NET
Курс ADO.NET
Тривалість 8 днів / 16 годин
Кількість уроків 8

Очне навчання

3100 UAH Розклад

Онлайн навчання

3100 UAH Розклад

Відео навчання

Підписатися

Консультації

Записатися
Жодне сучасне програмне забезпечення не може обійтися без збереження даних. Тому, доступ до зовнішніх джерел даних і їх застосування є однією з найістотніших прикладних проблем, що вирішуються при створенні програм.

Програма курсу "ADO.NET" охоплює розгляд основних інструментів для створення програмного забезпечення, яке дозволяє працювати з різноманітними базами даних.
Ви навчитесь створювати об'єктне представлення таблиць в своїй програмі, підключатись до баз даних, посилати запити, робити вибірку, працювати з транзакціями і багато іншого. На заняттях розглядаються приклади роботи з СУБД Microsoft Access і Microsoft SQL Server 2008, основи написання запитів на мові SQL. Пояснюються принципи захисту баз даних, а також підключення до них з різним рівнем доступу.

Наводяться приклади створення збережених процедур, їх застосування в ADO.NET. В основній частині курсу детально розбираються наступні питання: об'єкт Connection, пул з'єднань, об'єкт Command і його методи ExecuteNonQuery, ExecuteReader і ExecuteScalar, застосування транзакцій, об'єкти DataSet, DataTable і DataColumn, фільтрація, сортування і пошук даних, виведення звязаних таблиць, створення і використання типізованого об'єкта DataSet, читання і запис документів XML, передача змін до бази даних за допомогою параметрів об'єктів Command, транзакцій і об'єкта CommandBuilder, властивості, методи об'єктів DataAdapter і DataSet, введення в XML-веб сервіси.

Принцип побудови занять дозволяє Вам вивчити ADO.NET "з нуля", послідовно, переходячи від простого до складного, а досвідченим розробникам, дозволить швидко знайти відповіді на питання, які виникають навіть у професіоналів.
• Розуміння ООП і знання синтаксису C #
• Володіння основними бібліотеками. NET Framework
• Бажано досвід програмування на C #
• Досвід роботи з Visual Studio останньої версії
Курс призначений для студентів, котрі успішно закінчили курс С # Essential та SQL Essential, а також розробників, які мають досвід розробки програм на мові C #, охочих використовувати ADO.NET як основний інструмент для доступу до бази даних
Урок 1

Урок 1. Архітектура технології ADO.NET, що підключається частина архітектури

• Розгляд архітектури технології ADO.NET
• Провайдери для отримання даних з БД. Провайдер SQL Server. NET Data Provider.
• Рядки підключення. Створення та робота з рядками підключення. об'єкт SQLConnection
• Зберігання рядків підключень у файлі конфігурацій.
• Безпека рядків підключення. об'єкт ConnectionStringBuilder
• Поняття пулу з'єднань. Використання пулу з'єднань.

Урок 2

Урок 2. Отримання даних. Об'єкт SqlCommand. Робота з параметризованих запитами


англійськаросійськаукраїнська
• Об'єкт SqlCommand. Створення об'єктів SqlCommand.
• Виконання команд вставки, зміни, видалення та отримання даних.
• Знайомство з об'єктом SqlDataReader. Різні способи отримання даних запиту за допомогою об'єкта SqlDataReader
• Виконання пакетних запитів.
• Асинхронне виконання команд на прикладі WinForms додатки.
• Робота зі значеннями null бази даних
• Створення та виконання параметризованих запитів.
• Безпека параметризованих запитів. Використання об'єкта SqlParameter
• Виконання збережених процедур за допомогою об'єкту SqlCommand

Урок 3

Урок 3. Автономна частина архітектури. Об'єкти DataColumn, DataTable

• Створення об'єктів DataColumn і DataTable
• Знайомство з об'єктом DataRow. Додавання рядків у таблицю, зміни рядків.
• Використання об'єкта SqlDataReader для створення схеми об'єкта DataTable.
• Використання об'єкта SqlDataReader для отримання даних і запису їх в об'єкт DataTable.
• Властивості ReadOnly, AllowDBNull, MaxLength, Unique об'єкта DataColumn
• Обмеження ForeignKeyConstraint, PrimaryKey об'єкта Datatable
• Створення стовпців. Заснованих на вираженні

Урок 4

Урок 4. Автономная часть архитектуры. Объекты DataRow, DataSet и DataAdapter

• Властивість RowState об'єкта DataRow.
• Перегляд відкладених змін, використання властивості RowState об'єкта DataRow.
• Робота з перерахуванням DataRowVersion.
• Пошук і фільтрація даних в об'єкті DataSet
• Об'єкт DataAdapter. Створення об'єкта TableAdapter.
• Отримання даних за допомогою об'єкта TableAdapter
• Можливості TableAdapter для отримання схеми бази даних
• Зіставлення імен об'єктів DataTable з іменами таблиць в базі даних. Об'єкти DataTableMapping, DataColumnMapping

Урок 5

Урок 5. Робота з реляційними даними. об'єкт DataRelation

• Знакомство с объектом DataRelation. Создание объектов DataRelation
• Получение дочерних строк с помощью метода GetChildRows();
• Получение родительских строк с помощью метода GetParentRows();
• Реализация отношения сам к себе. Получение данных из таблицы со связью сам к себе.
• Отношение многие-ко-многим. Практические примеры получения данных из связанных таблиц
• Использование связей для создания рассчитываемых полей объекта DataTable
• Указание правил для удаления, и изменения строк родительской таблицы. Свойства DeleteRule и UpdateRule объекта ForeignKeyConstraint
• Использование перечисления RowState для получения связанной информации строк, подготовленных к удалению.

Урок 6

Урок 6. Фильтрация, изменений и сортировка данных. Объект DataView

• Преимущества использования объекта DataView
• Поиск по первичному ключу в объекте DataTable. Метод Find();
• Создание и использование фильтра для объекта DataTable. Метод Select().
• Знакомство с объектом DataView. Создание объекта DataView.
• Возможности сортировки и фильтрации объекта DataView
• Перечисление DataViewRowState. Использование перечисления DataViewRowState вместе с объектом DataView
• Поиск данных в таблице с помощью метода Find.
• Добавление, редактирование и удаление данных с помощью DataView
• Возможности создания объектов DataTable с помощью объекта DataView

Урок 7

Урок 7. Передача оновлень.

• Загальні відомості про об'єкт DataSet із суворим контролем типів.
• Переваги та недоліки роботи зі строготіпізірованним DataSet.
• Способи створення DataSet із суворим контролем типів.
• Можливості додавання, пошуку та редагування даних за допомогою строготіпізірованного DataSet.
• Об'єкт TableAdapter. Створення об'єкта TableAdapter.
• Використання об'єкта TableAdapter

Урок 8

Урок 8. Передача оновлень

• Проблеми і можливі способи реалізації передачі змін до бази даних.
• Створення параметризованих команд для передачі оновлень в БД. Команди видалення вставки і оновлення
• Можливості, що надаються об'єктом SqlDataAdapter для передачі відкладених змін
• Властивості InsertCommand, DeleteCommand, UpdateCommand об'єкта SqlDataAdapter
• Об'єкт SqlCommandBuilder. Використання об'єкта SqlCommandBuilder для генерації команд видалення, зміни і вставки даних.
• Механізм генерації команд об'єктом SqlCommandBuilder
• Передача оновлень в об'єктах SqlTransaction

• Застосовувати набуті навички для роботи з базою даних SQL
• Створювати програми, які будуть отримувати дані з бази і змінювати записи в ній
• Розуміти основні принципи звернення до джерел даних, які стануть в нагоді при розробці будь-якого типу програми
• Настроювати взаємодії між таблицями, і правильно організовувати перехід між ними
• Створювати пул підключень
• Застосовувати різні методи і властивості для обробки інформації в таблиці
• Створювати і викликати збережені процедури, використовувати транзакції
• Організовувати обмін даними між кількома додатками, використовуючи запуск потрібних служб
Check mark Записатися у навчальний центр Separator Онлайн форма регістрації
Тричі на тиждень Щоденно Спеціальності На вихідних
Дата початку Дата закінчення Час

Не знайшли потрібний курс в розкладі? Оформіть заявку

Тричі на тиждень Щоденно Спеціальності На вихідних
Дата початку Дата закінчення Час

Не знайшли потрібний курс в розкладі? Оформите заявку