Microsoft Silver Partner
Оформити заявку

Курс - C# Базовий

Изображение к курсу C# Базовий
Курс C# Базовий
Тривалість 18 днів / 36 годин
Кількість уроків 18

Онлайн навчання

5280 UAH Розклад

Відео навчання

Підписатися

Консультації

Записатися
Курс "С # Essential» (С # для початківців) складається з 18-ти логічно взаємопов’язаних уроків, що дозволяє вивчити синтаксис мови C # та освоїти структурний, об'єктно-орієнтований, функціональний, аспектно-орієнтований і подійно-орієнтований підходи у програмуванні.

Вивчення програмування відбувається, починаючи з основних конструкцій і особливостей мови і закінчуючи розглядом базових понять такої технології як LINQ. Після вивчення курсу Ви будете розуміти принцип побудови і структуру програм написаних на мові C #, будувати повноцінні алгоритми і реалізовувати основну функціональність у своїх програмах. Курс дозволяє отримати достатній рівень володіння мовою програмування C #, а також необхідний для проходження наступних курсів у напрямку програмування на платформі. Net Framework 4.0.
• Впевнене володіння персональним комп'ютером
• Навики роботи з текстовими редакторами
Курс призначений для програмістів-початківців і тих, хто має базові знання про основи програмування чи бажає їх освоїти. «С # для початківців» буде корисний також програмістам, які мають досвід розробки прикладних програм на мові C #
Урок 1

Введення в ООП. Класи і об'єкти

На уроці розглядається тема класів і створення їх примірників. Пояснюється призначення та використання властивостей, принципи роботи з конструкторами. Особливу увагу виділено розгляду основних парадигм ООП.

Урок 2

Класи і об'єкти. Діаграми класів

На занятті розглядається застосування часткових класів і методів. Пояснюються призначення та використання діаграм класів, а також демонструються приклади зв'язків відносин між класами (асоціації, агрегації, композиції, реалізації, самоасоціації залежності і т.д.).

Урок 3

Успадкування та поліморфізм

На уроці розглядається тема успадкування та основні форми поліморфізму. Пояснюється призначення та застосування модифікаторів доступу, віртуальних членів, поняття і використання герметизованих класів, ключового слова sealed.

Урок 4

Абстракція. Абстрактні класи та інтерфейси

На уроці демонструються приклади використання і створення абстрактних класів і інтерфейсів, їх основні відмінності.

Урок 5

Масиви та індексатори

На уроці розглядаються приклади створення і використання масивів. Пояснюються принципи створення і використання індексаторів, їх перевизначення.

Урок 6

Статичні і вкладені класи

Урок дозволяє розуміти роботу статичних членів, принципи створення та використання статичних класів. Пояснюється робота розширюють методів. Розкривається поняття вкладених класів. Розглядається патерн "Одинак".

Урок 7

Структури та їх різновиди

На уроці розкривається поняття структур та їх членів, ключові особливості роботи з ними, а також основні відмінності класів від структур.

Урок 8

Структури та їх різновиди. Перерахування

На уроці розглядаються приклади операцій упаковки і розпаковування. Демонструється робота зі структурою DateTime і способи одержання часу комп'ютера, форматування дати і т.д. Пояснюється призначення та застосування перерахувань.

Урок 9

Делегати

Урок дозволяє розуміти роботу делегатів і лямбда виразів. Розглядаються приклади комбінування делегатів, використання анонімних методів.

Урок 10

Універсальні шаблони

Урок розкриває поняття узагальнень (параметризованих типів), їх призначення, приклади використання. Розглядається ковариантность і контрваріантность узагальнень.

Урок 11

Обмеження універсальних шаблонів

Урок дозволяє навчитися розуміти роботу універсальних шаблонів, демонструються основні обмеження, які можна використовувати для них. Пояснюється поняття Nullable типів і операції поглинання.

Урок 12

Події

На уроці пояснюється робота подій і приклади їх використання. Розглядається призначення патерну MVP і його застосування.

Урок 13

Потоки

Урок розкриває тему багатопоточності в С #, використання делегатів ThreadStart і ParameterizedThreadStart, пояснюється робота критичних секцій, як засобів синхронізації доступу декількох потоків до ресурсів.

Урок 14

Колекції

На уроці пояснюється призначення та використання колекцій, базових інтерфейсів IEnumerable, IEnumerator. Розглядаються приклади створення користувацьких колекцій, демонструється робота оператора yield.

Урок 15

Обробка виключень

Урок дозволяє розуміти і використовувати техніки обробки виняткових ситуацій, роботу класу Exception і конструкцій try - catch - finally.

Урок 16

Перевантаження операторів

На цьому уроці розглядається базовий клас object, його використання і застосування. Пояснюється техніка клонування, а також призначення патерну «Прототип» та інтерфейсу ICloneable. Демонструються приклади використання техніки перевантаження операторів.

Урок 17

Анонімні і динамічні типи. LINQ.

На уроці розглядаються анонімні і динамічні типи, а також приклади їх використання. Пояснюються механізми роботи LINQ.

Урок 18

Простори імен. Директиви препроцесора

Даний урок дозволяє навчитися створювати динамічні бібліотеки, використовувати простори імен. Розглядаються модифікатори доступу internal і protected internal, їх застосування. Демонструються приклади використання директив препроцесора.

• розуміти інфраструктуру платформи .Net і можливості, які вона надає
• створювати програмні рішення та проекти з використанням останньої версії Visual Studio та можливостей мови C # і платформи. Net
• використовувати умовні і циклічні конструкції
• розуміти роботу рекурсії
• застосовувати у своїх програмах інтерфейси, абстрактні і статичні класи, а також розуміти суттєві відмінності між ними
• розуміти роботу методів розширення і активно їх застосовувати
• розуміти основи об'єктно-орієнтованого програмування (ООП)
• використовувати патерни «Абстрактна фабрика», «MVP», «Одинак» для формування архітектури власних програм
• організовувати роботу програми в декількох потоках, розуміти роботу критичних секцій, як засобів синхронізації доступу декількох потоків до ресурсів
• створювати і реалізовувати власні колекції
• обробляти виключення і помилки, що виникли в процесі роботи програми
• виконувати перевантаження операторів
• створювати і виконувати запити з використанням технології LINQ
• створювати динамічні бібліотеки і підключати їх до своїх проектів
• вільно читати і «розуміти» літературу. Net
• продовжити "занурюватися" в світ платформи. Net, вивчати нові технології для формування обраної спеціальності
Check mark Записатися у навчальний центр Separator Онлайн форма регістрації
Тричі на тиждень Щоденно Спеціальності На вихідних
Дата початку Дата закінчення Час
16.04.2019 16.04.2019 09:00-11:00 Зареєструватися
16.04.2019 16.04.2019 19:00-21:00 Зареєструватися

Не знайшли потрібний курс в розкладі? Оформіть заявку

Тричі на тиждень Щоденно Спеціальності На вихідних
Дата початку Дата закінчення Час
16.04.2019 16.04.2019 09:00-11:00 Зареєструватися
16.04.2019 16.04.2019 19:00-21:00 Зареєструватися

Не знайшли потрібний курс в розкладі? Оформите заявку