Записатися на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваш запит успішно відправлений!

Курс Алгоритми і структури даних

Тривалість:
20 год.
Кількість уроків:
10 занять
Вартість навчання:
2600 грн

Форма навчання

Денне навчання
Онлайн навчання
Записатися на курс

Цільова аудиторія

Курс призначений для початківців програмістів і тих, хто має базові знання з програмування або бажає їх удосконалити.

Попередні вимоги

• Впевнене володіння персональним комп'ютером
• Базові знання мови програмування C #
• Навички роботи з текстовими редакторами, середовищем розробки Visual Studio.

Опис курсу
Алгоритми і структури даних

Курс алгоритми та структури даних призначений як для початківців програмістів, студентів, які вивчають комп'ютерні науки, так і для всіх, хто працює з обчислювальною технікою і бажає зрозуміти, як почати вирішувати складні завдання з високою ефективністю. Алгоритми та структури даних, що розглядаються в даному курсі, являють собою область знань, яка дозволить ефективно використовувати комп'ютер для вирішення великої кількості завдань, починаючи з складання двох чисел і закінчуючи завданнями аналізу генетичного коду.
Цей курс познайомить Вас з найбільш важливими із застосовуваних на сьогоднішній день структурами даних в обчислювальній техніці, а також з основними алгоритмами, розуміння яких дозволить Вам швидше знаходити рішення складних завдань.
Вже на першому уроці курсу нами детально розглядаються питання оцінки часу виконання алгоритмів, як складової частини вирішення поставленого завдання, оскільки для задач великих розмірів важливу роль відіграє не тільки потужність обчислювальних засобів, а й ефективність алгоритму. Далі будуть розглянуті основні структури даних, в контексті яких ми подивимося на однозв'язні і двохзв'язні списки, динамічні масиви, стеки, черги, дерева і множини. Ми детально познайомимося з алгоритмами сортування, з поняттями «хеш- таблиці» і «В-дерева». Заключний урок нашого курсу буде присвячений вирішенню практичних прикладів - завдання комівояжера, задачі про Ханойські вежі і завдання тріангуляції.
Алгоритми та структури даних, які ми розглядаємо в даному курсі, можна реалізувати на будь-якій мові програмування, для цього буде використовуватися мова С #, базових знань якої буде цілком достатньо для розуміння матеріалу.

Зміст курсу

Згорнути
1
Урок 1. Введення в структури і алгоритми даних. Зв'язні списки.
• Поняття алгоритму і структури даних.
• Поняття тимчасової і асимптотичної складності алгоритму.
• двозв'язні списки .
• Приклади реалізації зв'язних списків на C #.
• Використання О-нотації.
• Огляд основних структур даних.
• Огляд однозв'язних списків.
Читати далі
Згорнути
2
Урок 2. ArrayList
• Реалізація динамічного масиву на C #.
• Огляд класу ArrayList.
• Додавання елементів в динамічний масив.
• Політика зростання динамічного масиву.
• Видалення елементів з масиву.
• Індексація елементів.
Читати далі
Згорнути
3
Урок 3. Stack і Queue
• Огляд структури даних - стек.
• Реалізація стека на основі двохзв'язного списку на C #.
• Методи Push, Pop, Peek, Count.
• Огляд структури даних - черга.
• Реалізація методів Enqueue, Dequeue, Peek, Count.
• Огляд структури даних двозв'язних черг ( дек).
• Реалізації двохзв'язної черги на основі списків.
• Реалізація стека на основі двохзв'язної черги.
• Реалізація двохзв'язної черги на основі масиву.
Читати далі
Згорнути
4
Урок 4. Дерева
• Структура даних - дерево.
• Реалізація дерева на основі масиву.
• Реалізація бінарного дерева пошуку на C #.
• Додавання, видалення і пошук вузлів дерева.
• Прямий, зворотний і симетричний обхід дерева.
Читати далі
Згорнути
5
Урок 5. Множини
• Структура даних - множина.
• Реалізація класу Set.
• Додавання та видалення елементів і пошук елементів множини.
• Об'єднання, перетин, різниця, симетрична різниця двох множин.
Читати далі
Згорнути
6
Урок 6. Алгоритми сортування
• Сортування бульбашкою.
• Сортування вставками.
• Сортування вибором.
• Сортування злиттям.
• Сортування Шелла.
• Швидке сортування.
Читати далі
Згорнути
7
Урок 7. Хеш-таблиці
• Опис структури даних - хеш-таблиці.
• Хеш-функція.
• Колізії хеш -функції.
• Реалізація хеш-таблиці на C #.
Урок 8. B-дерева
• Опис В-дерева.
• Реалізація В-дерева на C #.
• Пошук, додавання і видалення записів у В- дереві.
• Час виконання операцій В-деревом.
Читати далі
Згорнути
8
Урок 8. B-дерева
• Опис В-дерева.
• Реалізація В-дерева на C #.
• Пошук, додавання і видалення записів у В- дереві.
• Час виконання операцій В-деревом.
Читати далі
Згорнути
9
Урок 9. Завдання
• Завдання комівояжера.
• Завдання Ханойські вежі.
• Завдання тріангуляції.
Читати далі
Згорнути
10
Читати далі

Що ви отримаєте на курсі

Робоче місце з ноутбуком і навчальними матеріалами

Практичні заняття і перевірка дз

Безкоштовний відеокурс

Онлайн тестування і сертифікація

Записатися на курс

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Алгоритми і структури даних
Старт курсу:
Трива
лість:
20 год.
Кількість уроків:
10 занять
Вартість навчання:
2600 грн
Записатися
на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваш запит успішно відправлений!