Курси по Алгоритмам і Структурам Даних ᐈ CyberBionic Systematics
Записатися на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваша заявка прийнята! Менеджер навчального центру зв'яжеться з Вами найближчим часом.
Мессенджер:

Курс Алгоритми і Структури Даних

Старт курсу
Очікується

Для кого цей курс

Курс призначений для початківців програмістів і тих, хто має базові знання з програмування або бажає їх удосконалити.

Попередні вимоги

• Впевнене володіння персональним комп'ютером
• Базові знання мови програмування C #
• Навички роботи з текстовими редакторами, середовищем розробки Visual Studio.

Курс Алгоритми і Структури Даних

Старт курсу
Очікується
Тривалість:
20 год.
Кількість уроків:
10 занять
Вартість навчання:
122 USD
UAH
USD
EUR

Форма навчання

Денне навчання
Онлайн навчання
Корпоративне

Опис курсу
Алгоритми і структури даних

Курс алгоритми та структури даних призначений як для початківців програмістів, студентів, які вивчають комп'ютерні науки, так і для всіх, хто працює з обчислювальною технікою і бажає зрозуміти, як почати вирішувати складні завдання з високою ефективністю. Алгоритми та структури даних, що розглядаються в даному курсі, являють собою область знань, яка дозволить ефективно використовувати комп'ютер для вирішення великої кількості завдань, починаючи з складання двох чисел і закінчуючи завданнями аналізу генетичного коду.
Цей курс познайомить Вас з найбільш важливими із застосовуваних на сьогоднішній день структурами даних в обчислювальній техніці, а також з основними алгоритмами, розуміння яких дозволить Вам швидше знаходити рішення складних завдань.
Вже на першому уроці курсу нами детально розглядаються питання оцінки часу виконання алгоритмів, як складової частини вирішення поставленого завдання, оскільки для задач великих розмірів важливу роль відіграє не тільки потужність обчислювальних засобів, а й ефективність алгоритму. Далі будуть розглянуті основні структури даних, в контексті яких ми подивимося на однозв'язні і двохзв'язні списки, динамічні масиви, стеки, черги, дерева і множини. Ми детально познайомимося з алгоритмами сортування, з поняттями «хеш- таблиці» і «В-дерева». Заключний урок нашого курсу буде присвячений вирішенню практичних прикладів - завдання комівояжера, задачі про Ханойські вежі і завдання тріангуляції.
Алгоритми та структури даних, які ми розглядаємо в даному курсі, можна реалізувати на будь-якій мові програмування, для цього буде використовуватися мова С #, базових знань якої буде цілком достатньо для розуміння матеріалу.

Програма курсу
 • 1
  Урок 1. Введення в структури і алгоритми даних. Зв'язні списки.
  • Поняття алгоритму і структури даних.
  • Поняття тимчасової і асимптотичної складності алгоритму.
  • двозв'язні списки .
  • Приклади реалізації зв'язних списків на C #.
  • Використання О-нотації.
  • Огляд основних структур даних.
  • Огляд однозв'язних списків.
 • 2
  Урок 2. ArrayList
  • Реалізація динамічного масиву на C #.
  • Огляд класу ArrayList.
  • Додавання елементів в динамічний масив.
  • Політика зростання динамічного масиву.
  • Видалення елементів з масиву.
  • Індексація елементів.
 • 3
  Урок 3. Stack і Queue
  • Огляд структури даних - стек.
  • Реалізація стека на основі двохзв'язного списку на C #.
  • Методи Push, Pop, Peek, Count.
  • Огляд структури даних - черга.
  • Реалізація методів Enqueue, Dequeue, Peek, Count.
  • Огляд структури даних двозв'язних черг ( дек).
  • Реалізації двохзв'язної черги на основі списків.
  • Реалізація стека на основі двохзв'язної черги.
  • Реалізація двохзв'язної черги на основі масиву.
 • 4
  Урок 4. Дерева
  • Структура даних - дерево.
  • Реалізація дерева на основі масиву.
  • Реалізація бінарного дерева пошуку на C #.
  • Додавання, видалення і пошук вузлів дерева.
  • Прямий, зворотний і симетричний обхід дерева.
 • 5
  Урок 5. Множини
  • Структура даних - множина.
  • Реалізація класу Set.
  • Додавання та видалення елементів і пошук елементів множини.
  • Об'єднання, перетин, різниця, симетрична різниця двох множин.
 • 6
  Урок 6. Алгоритми сортування
  • Сортування бульбашкою.
  • Сортування вставками.
  • Сортування вибором.
  • Сортування злиттям.
  • Сортування Шелла.
  • Швидке сортування.
 • 7
  Урок 7. Хеш-таблиці
  • Опис структури даних - хеш-таблиці.
  • Хеш-функція.
  • Колізії хеш -функції.
  • Реалізація хеш-таблиці на C #.
  Урок 8. B-дерева
  • Опис В-дерева.
  • Реалізація В-дерева на C #.
  • Пошук, додавання і видалення записів у В- дереві.
  • Час виконання операцій В-деревом.
 • 8
  Урок 8. B-дерева
  • Опис В-дерева.
  • Реалізація В-дерева на C #.
  • Пошук, додавання і видалення записів у В- дереві.
  • Час виконання операцій В-деревом.
 • 9
  Урок 9. Завдання
  • Завдання комівояжера.
  • Завдання Ханойські вежі.
  • Завдання тріангуляції.
 • 10
  Задачи. Практикум.
  На занятии рассматриваются следующие задачи: Ханойские башни, задача коммивояжёра, задача про рюкзак.

Що ви отримаєте на курсі

Онлайн уроки з ментором у Zoom

Практичні заняття і перевірка дз

Безкоштовний відеокурс

Онлайн тестування і сертифікація

По завершенню курсу ви будете вміти
 • Розбиратися у розповсюджених алгоритмах і структурах даних
 • Комбінувати прості конструкції мови для побудови складних алгоритмів
 • Давати оцінку складності різним алгоритмам
 • Знати сильні та слабкі сторони тих чи інших структур даних
 • Працювати зі складною структурою даних - графом, а також з алгоритмами, котрі реалізують принципи графів
 • Реалізовувати складні та прості структури даних: бінарні дерева пошуку, хеш-таблиці, стеки, черги, списки, динамічні масиви, множини
 • Створювати алгоритми сортування, пошуку елементу в масиві, обхід двійкового дерева та видалення з нього вузлів тощо
Сертифікат

По проходженню курсу

Наявність сертифіката Навчального Центру CyberBionic Systematics свідчить про Ваш володінні новими знаннями і навичками, а значить, дозволяє вигідно виділитися на тлі інших кандидатів і збільшує шанси на успішне працевлаштування або просування по кар'єрних сходах. Для отримання сертифікату після закінчення навчання, необхідно успішно пройти тестування за відповідним курсом на Testprovider.com

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Алгоритми і структури даних
Старт курсу Очікується
Трива
лість:
20 год.
Кількість уроків:
10 занять
Вартість навчання:
122 USD
Записатися
на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваша заявка прийнята! Менеджер навчального центру зв'яжеться з Вами найближчим часом.

В українській групі навчання здійснюється українською мовою

В міжнародній групі навчання російською або англійською мовою


Записатися
на пробний урок
Будь ласка зачекайте...
Ваша заявка прийнята! Менеджер навчального центру зв'яжеться з Вами найближчим часом.
Мессенджер: