Записатися на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваша заявка прийнята! Менеджер навчального центру зв'яжеться з Вами найближчим часом.

Курс C# Базовий

Старт курсу
9 березня (19:00-21:00)
2 квітня (09:00-11:00)
2 квітня (19:00-21:00)
6 квітня (19:00-21:00)
7 квітня (19:00-21:00)

Для кого цей курс

Курс призначений для програмістів-початківців і тих, хто має базові знання про основи програмування чи бажає їх освоїти. «С# для початківців» буде корисний також програмістам, які мають досвід розробки прикладних програм на мові C#

Попередні вимоги

• Впевнене володіння персональним комп'ютером
• Навики роботи з текстовими редакторами

Курс C# Базовий

Старт курсу
9 березня (19:00-21:00)
2 квітня (09:00-11:00)
2 квітня (19:00-21:00)
6 квітня (19:00-21:00)
7 квітня (19:00-21:00)
Тривалість:
36 год.
Кількість уроків:
18 занять
Вартість навчання:
5280 грн

Форма навчання

Денне навчання
Онлайн навчання
Записатися на курс

Опис курсу
C# Базовий

Курс "С# Essential» (С# для початківців) складається з 18-ти логічно взаємопов’язаних уроків, що дозволяє вивчити синтаксис мови C # та освоїти структурний, об'єктно-орієнтований, функціональний, аспектно-орієнтований і подійно-орієнтований підходи у програмуванні.

Вивчення програмування відбувається, починаючи з основних конструкцій і особливостей мови і закінчуючи розглядом базових понять такої технології як LINQ. Після вивчення курсу Ви будете розуміти принцип побудови і структуру програм написаних на мові C #, будувати повноцінні алгоритми і реалізовувати основну функціональність у своїх програмах. Курс дозволяє отримати достатній рівень володіння мовою програмування C #, а також необхідний для проходження наступних курсів у напрямку програмування на платформі. Net Framework 4.0.

Програма курсу
 • 1
  Введення в ООП. Класи і об'єкти
  На уроці розглядається тема класів і створення їх примірників. Пояснюється призначення та використання властивостей, принципи роботи з конструкторами. Особливу увагу виділено розгляду основних парадигм ООП.
 • 2
  Класи і об'єкти. Діаграми класів
  На занятті розглядається застосування часткових класів і методів. Пояснюються призначення та використання діаграм класів, а також демонструються приклади зв'язків відносин між класами (асоціації, агрегації, композиції, реалізації, самоасоціації залежності і т.д.).
 • 3
  Успадкування та поліморфізм
  На уроці розглядається тема успадкування та основні форми поліморфізму. Пояснюється призначення та застосування модифікаторів доступу, віртуальних членів, поняття і використання герметизованих класів, ключового слова sealed.
 • 4
  Абстракція. Абстрактні класи та інтерфейси
  На уроці демонструються приклади використання і створення абстрактних класів і інтерфейсів, їх основні відмінності.
 • 5
  Масиви та індексатори
  На уроці розглядаються приклади створення і використання масивів. Пояснюються принципи створення і використання індексаторів, їх перевизначення.
 • 6
  Статичні і вкладені класи
  Урок дозволяє розуміти роботу статичних членів, принципи створення та використання статичних класів. Пояснюється робота розширюють методів. Розкривається поняття вкладених класів. Розглядається патерн "Одинак".
 • 7
  Структури та їх різновиди
  На уроці розкривається поняття структур та їх членів, ключові особливості роботи з ними, а також основні відмінності класів від структур.
 • 8
  Структури та їх різновиди. Перерахування
  На уроці розглядаються приклади операцій упаковки і розпаковування. Демонструється робота зі структурою DateTime і способи одержання часу комп'ютера, форматування дати і т.д. Пояснюється призначення та застосування перерахувань.
 • 9
  Делегати
  Урок дозволяє розуміти роботу делегатів і лямбда виразів. Розглядаються приклади комбінування делегатів, використання анонімних методів.
 • 10
  Універсальні шаблони
  Урок розкриває поняття узагальнень (параметризованих типів), їх призначення, приклади використання. Розглядається ковариантность і контрваріантность узагальнень.
 • 11
  Обмеження універсальних шаблонів
  Урок дозволяє навчитися розуміти роботу універсальних шаблонів, демонструються основні обмеження, які можна використовувати для них. Пояснюється поняття Nullable типів і операції поглинання.
 • 12
  Події
  На уроці пояснюється робота подій і приклади їх використання. Розглядається призначення патерну MVP і його застосування.
 • 13
  Потоки
  Урок розкриває тему багатопоточності в С #, використання делегатів ThreadStart і ParameterizedThreadStart, пояснюється робота критичних секцій, як засобів синхронізації доступу декількох потоків до ресурсів.
 • 14
  Колекції
  На уроці пояснюється призначення та використання колекцій, базових інтерфейсів IEnumerable, IEnumerator. Розглядаються приклади створення користувацьких колекцій, демонструється робота оператора yield.
 • 15
  Обробка виключень
  Урок дозволяє розуміти і використовувати техніки обробки виняткових ситуацій, роботу класу Exception і конструкцій try - catch - finally.
 • 16
  Перевантаження операторів
  На цьому уроці розглядається базовий клас object, його використання і застосування. Пояснюється техніка клонування, а також призначення патерну «Прототип» та інтерфейсу ICloneable. Демонструються приклади використання техніки перевантаження операторів.
 • 17
  Анонімні і динамічні типи. LINQ.
  На уроці розглядаються анонімні і динамічні типи, а також приклади їх використання. Пояснюються механізми роботи LINQ.
 • 18
  Простори імен. Директиви препроцесора
  Даний урок дозволяє навчитися створювати динамічні бібліотеки, використовувати простори імен. Розглядаються модифікатори доступу internal і protected internal, їх застосування. Демонструються приклади використання директив препроцесора.

Що ви отримаєте на курсі

Робоче місце з ноутбуком і навчальними матеріалами

Практичні заняття і перевірка дз

Безкоштовний відеокурс

Онлайн тестування і сертифікація

{
Сертифікат

По проходженню курсу

Наявність сертифіката Навчального Центру CyberBionic Systematics свідчить про Ваш володінні новими знаннями і навичками, а значить, дозволяє вигідно виділитися на тлі інших кандидатів і збільшує шанси на успішне працевлаштування або просування по кар'єрних сходах. Для отримання сертифікату після закінчення навчання, необхідно успішно пройти тестування за відповідним курсом на Testprovider.com

}

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Цей курс входить до спеціальності
Курс з спеціальності
Старт курсу:
12 березня - (09:00-11:00)
12 березня - (19:00-21:00)
16 березня - (19:00-21:00)
17 березня - (19:00-21:00)
Тривалість занять:
2 години
Графік::
3 рази на тиждень
Тривалість:
5,5 міс. / 128 годин
В одній групі:
Від 6 до 12 осіб

Відгуки наших студентів

C# Базовий
Старт курсу
9 березня (19:00-21:00)
2 квітня (09:00-11:00)
2 квітня (19:00-21:00)
6 квітня (19:00-21:00)
7 квітня (19:00-21:00)
Трива
лість:
36 год.
Кількість уроків:
18 занять
Вартість навчання:
5280 грн
Записатися
на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваша заявка прийнята! Менеджер навчального центру зв'яжеться з Вами найближчим часом.