Базовий Курс C# в Києві ᐈ CyberBionic Systematics

Унікальні IT-марафони з ментором - "Пишемо гру Tetris на JS" та "Пишемо гру Hearts на Python"!

Записатися на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваша заявка прийнята! Менеджер навчального центру зв'яжеться з Вами найближчим часом.
Мессенджер:

Базовий Курс C# в Києві

Старт курсу
25 грудня (19:00-21:00, 3 рази на тиждень) Українська

Для кого цей курс

Курс призначений для програмістів-початківців і тих, хто має базові знання про основи програмування чи бажає їх освоїти. «С# для початківців» буде корисний також програмістам, які мають досвід розробки прикладних програм на мові C#

Попередні вимоги

• Впевнене володіння персональним комп'ютером
• Навики роботи з текстовими редакторами

Базовий Курс C# в Києві

Старт курсу
25 грудня (19:00-21:00, 3 рази на тиждень) Українська
Тривалість:
36 год.
Кількість уроків:
18 занять
Вартість навчання:
220 USD
UAH
USD
EUR

Форма навчання

Денне навчання
Онлайн навчання
Корпоративное
Image Cover

Опис курсу
C# Базовий

Курс "С# Essential» (С# для початківців) складається з 18-ти логічно взаємопов’язаних уроків, що дозволяє вивчити синтаксис мови C # та освоїти структурний, об'єктно-орієнтований, функціональний, аспектно-орієнтований і подійно-орієнтований підходи у програмуванні.

Вивчення програмування відбувається, починаючи з основних конструкцій і особливостей мови і закінчуючи розглядом базових понять такої технології як LINQ. Після вивчення курсу Ви будете розуміти принцип побудови і структуру програм написаних на мові C #, будувати повноцінні алгоритми і реалізовувати основну функціональність у своїх програмах. Курс дозволяє отримати достатній рівень володіння мовою програмування C #, а також необхідний для проходження наступних курсів у напрямку програмування на платформі. Net Framework 4.0.

Програма курсу
 • 1
  Введення в ООП. Класи і об'єкти
  На уроці розглядається тема класів і створення їх примірників. Пояснюється призначення та використання властивостей, принципи роботи з конструкторами. Особливу увагу виділено розгляду основних парадигм ООП.
 • 2
  Класи і об'єкти. Діаграми класів
  На занятті розглядається застосування часткових класів і методів. Пояснюються призначення та використання діаграм класів, а також демонструються приклади зв'язків відносин між класами (асоціації, агрегації, композиції, реалізації, самоасоціації залежності і т.д.).
 • 3
  Успадкування та поліморфізм
  На уроці розглядається тема успадкування та основні форми поліморфізму. Пояснюється призначення та застосування модифікаторів доступу, віртуальних членів, поняття і використання герметизованих класів, ключового слова sealed.
 • 4
  Абстракція. Абстрактні класи та інтерфейси
  На уроці демонструються приклади використання і створення абстрактних класів і інтерфейсів, їх основні відмінності.
 • 5
  Масиви та індексатори
  На уроці розглядаються приклади створення і використання масивів. Пояснюються принципи створення і використання індексаторів, їх перевизначення.
 • 6
  Статичні і вкладені класи
  Урок дозволяє розуміти роботу статичних членів, принципи створення та використання статичних класів. Пояснюється робота розширюють методів. Розкривається поняття вкладених класів. Розглядається патерн "Одинак".
 • 7
  Структури та їх різновиди
  На уроці розкривається поняття структур та їх членів, ключові особливості роботи з ними, а також основні відмінності класів від структур.
 • 8
  Структури та їх різновиди. Перерахування
  На уроці розглядаються приклади операцій упаковки і розпаковування. Демонструється робота зі структурою DateTime і способи одержання часу комп'ютера, форматування дати і т.д. Пояснюється призначення та застосування перерахувань.
 • 9
  Делегати
  Урок дозволяє розуміти роботу делегатів і лямбда виразів. Розглядаються приклади комбінування делегатів, використання анонімних методів.
 • 10
  Універсальні шаблони
  Урок розкриває поняття узагальнень (параметризованих типів), їх призначення, приклади використання. Розглядається ковариантность і контрваріантность узагальнень.
 • 11
  Обмеження універсальних шаблонів
  Урок дозволяє навчитися розуміти роботу універсальних шаблонів, демонструються основні обмеження, які можна використовувати для них. Пояснюється поняття Nullable типів і операції поглинання.
 • 12
  Події
  На уроці пояснюється робота подій і приклади їх використання. Розглядається призначення патерну MVP і його застосування.
 • 13
  Потоки
  Урок розкриває тему багатопоточності в С #, використання делегатів ThreadStart і ParameterizedThreadStart, пояснюється робота критичних секцій, як засобів синхронізації доступу декількох потоків до ресурсів.
 • 14
  Колекції
  На уроці пояснюється призначення та використання колекцій, базових інтерфейсів IEnumerable, IEnumerator. Розглядаються приклади створення користувацьких колекцій, демонструється робота оператора yield.
 • 15
  Обробка виключень
  Урок дозволяє розуміти і використовувати техніки обробки виняткових ситуацій, роботу класу Exception і конструкцій try - catch - finally.
 • 16
  Перевантаження операторів
  На цьому уроці розглядається базовий клас object, його використання і застосування. Пояснюється техніка клонування, а також призначення патерну «Прототип» та інтерфейсу ICloneable. Демонструються приклади використання техніки перевантаження операторів.
 • 17
  Анонімні і динамічні типи. LINQ.
  На уроці розглядаються анонімні і динамічні типи, а також приклади їх використання. Пояснюються механізми роботи LINQ.
 • 18
  Простори імен. Директиви препроцесора
  Даний урок дозволяє навчитися створювати динамічні бібліотеки, використовувати простори імен. Розглядаються модифікатори доступу internal і protected internal, їх застосування. Демонструються приклади використання директив препроцесора.

Що ви отримаєте на курсі

Онлайн уроки з ментором у Zoom

Практичні заняття і перевірка дз

Безкоштовний відеокурс

Онлайн тестування і сертифікація

По завершенню курсу ви будете вміти
 • Застосовувати у своїх додатках інтерфейси, абстрактні та статичні класи, а також розуміти суттєві відмінності між ними
 • Користуватися розширюючими методами, виконувати перевантаження операторів
 • Розуміти основи об’єктно-орієнтованого програмування (ООП)
 • Використовувати патерни “Абстрактна фабрика”, “MVP”, “Одиночка” для формування архітектури власних додатків
 • Організовувати роботу додатку в декількох потоках, розуміти роботу критичних секцій
 • Створювати та реалізовувати власні користувацькі колекції
 • Обробляти виключення та помилки, що виникають в процесі роботи додатку
 • Створювати та виконувати запити з використанням LINQ
 • Створювати динамічно зв`язані бібліотеки та підключати їх до своїх проектів
Сертифікат

По проходженню курсу

Наявність сертифіката Навчального Центру CyberBionic Systematics свідчить про Ваш володінні новими знаннями і навичками, а значить, дозволяє вигідно виділитися на тлі інших кандидатів і збільшує шанси на успішне працевлаштування або просування по кар'єрних сходах. Для отримання сертифікату після закінчення навчання, необхідно успішно пройти тестування за відповідним курсом на Testprovider.com

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Цей курс входить до спеціальності
Курс з спеціальності

Відгуки наших студентів

C# Базовий
Старт курсу
25 грудня (19:00-21:00, 3 рази на тиждень) Українська
Трива
лість:
36 год.
Кількість уроків:
18 занять
Вартість навчання:
220 USD
Записатися
на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваша заявка прийнята! Менеджер навчального центру зв'яжеться з Вами найближчим часом.

В українській групі навчання здійснюється українською мовою

В міжнародній групі навчання російською або англійською мовою


Записатися
на пробний урок
Будь ласка зачекайте...
Ваша заявка прийнята! Менеджер навчального центру зв'яжеться з Вами найближчим часом.
Мессенджер: