Записатися на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваш запит успішно відправлений!

Курс C# Базовий

Старт курсу: 1 липня (09:00-11:00) і 1 липня (19:00-21:00)
Тривалість:
36 год.
Кількість уроків:
18 занять
Вартість навчання:
5280 грн

Форма навчання

Денне навчання
Онлайн навчання
Записатися на курс

Цільова аудиторія

Курс призначений для програмістів-початківців і тих, хто має базові знання про основи програмування чи бажає їх освоїти. «С# для початківців» буде корисний також програмістам, які мають досвід розробки прикладних програм на мові C#

Попередні вимоги

• Впевнене володіння персональним комп'ютером
• Навики роботи з текстовими редакторами

Опис курсу
C# Базовий

Курс "С# Essential» (С# для початківців) складається з 18-ти логічно взаємопов’язаних уроків, що дозволяє вивчити синтаксис мови C # та освоїти структурний, об'єктно-орієнтований, функціональний, аспектно-орієнтований і подійно-орієнтований підходи у програмуванні.

Вивчення програмування відбувається, починаючи з основних конструкцій і особливостей мови і закінчуючи розглядом базових понять такої технології як LINQ. Після вивчення курсу Ви будете розуміти принцип побудови і структуру програм написаних на мові C #, будувати повноцінні алгоритми і реалізовувати основну функціональність у своїх програмах. Курс дозволяє отримати достатній рівень володіння мовою програмування C #, а також необхідний для проходження наступних курсів у напрямку програмування на платформі. Net Framework 4.0.

Читати повністю

Зміст курсу

Згорнути
1
Введення в ООП. Класи і об'єкти
На уроці розглядається тема класів і створення їх примірників. Пояснюється призначення та використання властивостей, принципи роботи з конструкторами. Особливу увагу виділено розгляду основних парадигм ООП.
Читати далі
Згорнути
2
Класи і об'єкти. Діаграми класів
На занятті розглядається застосування часткових класів і методів. Пояснюються призначення та використання діаграм класів, а також демонструються приклади зв'язків відносин між класами (асоціації, агрегації, композиції, реалізації, самоасоціації залежності і т.д.).
Читати далі
Згорнути
3
Успадкування та поліморфізм
На уроці розглядається тема успадкування та основні форми поліморфізму. Пояснюється призначення та застосування модифікаторів доступу, віртуальних членів, поняття і використання герметизованих класів, ключового слова sealed.
Читати далі
Згорнути
4
Абстракція. Абстрактні класи та інтерфейси
На уроці демонструються приклади використання і створення абстрактних класів і інтерфейсів, їх основні відмінності.
Читати далі
Згорнути
5
Масиви та індексатори
На уроці розглядаються приклади створення і використання масивів. Пояснюються принципи створення і використання індексаторів, їх перевизначення.
Читати далі
Згорнути
6
Статичні і вкладені класи
Урок дозволяє розуміти роботу статичних членів, принципи створення та використання статичних класів. Пояснюється робота розширюють методів. Розкривається поняття вкладених класів. Розглядається патерн "Одинак".
Читати далі
Згорнути
7
Структури та їх різновиди
На уроці розкривається поняття структур та їх членів, ключові особливості роботи з ними, а також основні відмінності класів від структур.
Читати далі
Згорнути
8
Структури та їх різновиди. Перерахування
На уроці розглядаються приклади операцій упаковки і розпаковування. Демонструється робота зі структурою DateTime і способи одержання часу комп'ютера, форматування дати і т.д. Пояснюється призначення та застосування перерахувань.
Читати далі
Згорнути
9
Делегати
Урок дозволяє розуміти роботу делегатів і лямбда виразів. Розглядаються приклади комбінування делегатів, використання анонімних методів.
Читати далі
Згорнути
10
Універсальні шаблони
Урок розкриває поняття узагальнень (параметризованих типів), їх призначення, приклади використання. Розглядається ковариантность і контрваріантность узагальнень.
Читати далі
Згорнути
11
Обмеження універсальних шаблонів
Урок дозволяє навчитися розуміти роботу універсальних шаблонів, демонструються основні обмеження, які можна використовувати для них. Пояснюється поняття Nullable типів і операції поглинання.
Читати далі
Згорнути
12
Події
На уроці пояснюється робота подій і приклади їх використання. Розглядається призначення патерну MVP і його застосування.
Читати далі
Згорнути
13
Потоки
Урок розкриває тему багатопоточності в С #, використання делегатів ThreadStart і ParameterizedThreadStart, пояснюється робота критичних секцій, як засобів синхронізації доступу декількох потоків до ресурсів.
Читати далі
Згорнути
14
Колекції
На уроці пояснюється призначення та використання колекцій, базових інтерфейсів IEnumerable, IEnumerator. Розглядаються приклади створення користувацьких колекцій, демонструється робота оператора yield.
Читати далі
Згорнути
15
Обробка виключень
Урок дозволяє розуміти і використовувати техніки обробки виняткових ситуацій, роботу класу Exception і конструкцій try - catch - finally.
Читати далі
Згорнути
16
Перевантаження операторів
На цьому уроці розглядається базовий клас object, його використання і застосування. Пояснюється техніка клонування, а також призначення патерну «Прототип» та інтерфейсу ICloneable. Демонструються приклади використання техніки перевантаження операторів.
Читати далі
Згорнути
17
Анонімні і динамічні типи. LINQ.
На уроці розглядаються анонімні і динамічні типи, а також приклади їх використання. Пояснюються механізми роботи LINQ.
Читати далі
Згорнути
18
Простори імен. Директиви препроцесора
Даний урок дозволяє навчитися створювати динамічні бібліотеки, використовувати простори імен. Розглядаються модифікатори доступу internal і protected internal, їх застосування. Демонструються приклади використання директив препроцесора.
Читати далі

Що ви отримаєте на курсі

Робоче місце з ноутбуком і навчальними матеріалами

Практичні заняття і перевірка дз

Безкоштовний відеокурс

Онлайн тестування і сертифікація

Записатися на курс

Цей курс входить в такі спеціальності

C#/.NET Developer

Старт програми: с 10 червня

Цей курс входить в такі спеціальності

1
C# Стартовий
2
C# Базовий
3
C# для професіоналів

C#/.NET Developer

Немає нічого складного в тому, щоб стати .Net розробником. Ця IT спеціальність підходить дуже різним людям і не вимагає додаткової базової підготовки. Головне - Ваше бажання і правильно організоване навчання. Вам потрібнийен план і наставник. CyberBionic Systematics стане Вашим надійним помічником і дасть Вам всі можливості стати по-справжньому хорошим фахівцем. Ми навчаємо розробників програмного забезпечення з 20078 року, наші випускники працюють в кращих IT компаніях. Вони сміливо рекомендують нас своїм друзям і знайомим. Стабільно високий попит на .NET розробників, гідний рівень оплати праці, величезний потенціал для творчої самореалізації та можливість освоїти спеціальність в дуже короткі терміни - ось ключові переваги, які роблять цю професію такою цікавою для багатьох.

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ
 

Александр Шевчук

Эксперт в области построения архитектуры информационных систем, бизнес-анализа и управления IT проектами. Сертифицированный специалист Microsoft (MCTS, MCPD, MCT).

 

Александр Пономаренко

.NET Developer. Сертифицированный специалист Microsoft (MCSD, MCP)

 

Александр Ульянов

.NET Developer. Тренер – консультант

 

Альберт Ташу

.NET Developer. Тренер – консультант

 

Антон Иванченко

.NET Developer. Тренер – консультант

 

Армен Маилян

.NET Developer. Тренер – консультант

 

Владислав Гнатюк

.NET Developer. Тренер – консультант

 

Владислав Синенко

.NET Developer. Тренер – консультант

 

Максим Ковальчук

.NET Developer. Тренер – консультант

 

Сергей Даценко

.NET Developer. Тренер – консультант

C# Базовий
Старт курсу: 1 липня (09:00-11:00) і 1 липня (19:00-21:00)
Трива
лість:
36 год.
Кількість уроків:
18 занять
Вартість навчання:
5280 грн
Записатися
на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваш запит успішно відправлений!
Опис курсу
C# Базовий
Курс "С# Essential» (С# для початківців) складається з 18-ти логічно взаємопов’язаних уроків, що дозволяє вивчити синтаксис мови C # та освоїти структурний, об'єктно-орієнтований, функціональний, аспектно-орієнтований і подійно-орієнтований підходи у програмуванні.

Вивчення програмування відбувається, починаючи з основних конструкцій і особливостей мови і закінчуючи розглядом базових понять такої технології як LINQ. Після вивчення курсу Ви будете розуміти принцип побудови і структуру програм написаних на мові C #, будувати повноцінні алгоритми і реалізовувати основну функціональність у своїх програмах. Курс дозволяє отримати достатній рівень володіння мовою програмування C #, а також необхідний для проходження наступних курсів у напрямку програмування на платформі. Net Framework 4.0.