Записатися на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваш запит успішно відправлений!

Java - Поглиблений курс

Старт курсу: 27 лютого (19:00-21:00)

Для кого цей курс

Курс призначений для студентів, які успішно закінчили курс "Java Essential", а також, які розуміють об'єктно-орієнтований підхід і мають тверді знання в Java Fundamentals.

Попередні вимоги

• Впевнені знання синтаксису Java
• Впевнені знання ООП
• Впевнені знання дженериків

Java - Поглиблений курс

Старт курсу: 27 лютого (19:00-21:00)
Тривалість:
18 год.
Кількість уроків:
9 занять
Вартість навчання:
3200 грн

Форма навчання

Денне навчання
Онлайн навчання
Записатися на курс

Опис курсу
Java - Поглиблений курс

Курс "Java Professional" орієнтований на комплексне і глибоке вивчення можливостей мови Java. Він буде цікавий тим програмістам, які вже мають досвід роботи з мовою Java і хочуть познайомитися з його додатковими можливостями, а також особливостями ефективного використання мови.

Програма курсу
 • 1
  На уроці розглядається ієрархія Java Collection Framework - бібліотеки зумовлених колекцій в Java. Розглядаються основні поняття, такі як Итератор і Компаратор, класи колекцій (Collection) та Карти (Map).
 • 2
  На уроці розглядається застосування основних реалізацій колекцій - Стек, Черга, Множинність, Список, Карта на прикладі примірників класів Stack, Queue, Set, ArrayList, LinkedList, Map.
 • 3
  На уроці розглядається робота з потоками введення-виведення в Java, робота з файловою системою користувача, читання і запис файлів, валідація та обробка строкових виразів.
 • 4
  На уроці розглядається робота з рядками, принципи побудови та використання регулярних виразів, робота з датою (Date API).
 • 5
  На уроці розглядається механізм роботи рефлексії, який дозволяє модифікувати програму в процесі її виконання.
 • 6
  На уроці розглядається робота з анотаціями, створення своїх анотацій.
 • 7
  На уроці розглядаються такі поняття як, серіалізація і маршалінг, механізми передачі об'єктів з однієї програми в іншу. Знайомство з правилами розмітки JSON і XML.
 • 8
  На уроці розглядається механізм багатопоточності і правила побудови багатопоточних додатків. Управління потоками, клас Thread і інтерфейс Runnable, планування і пріоритети виконання, поняття deadlock.
 • 9
 • 10
  На уроці розглядається парадигма функціонального програмування і її реалізація в Java 8. Функції, лямбда-виразу, функціональні інтерфейси.

Що ви отримаєте на курсі

Робоче місце з ноутбуком і навчальними матеріалами

Практичні заняття і перевірка дз

Безкоштовний відеокурс

Онлайн тестування і сертифікація

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Цей курс входить до спеціальності
Курс з спеціальності
Java Developer
Старт курсу:
18 лютого - (09:00-11:00)
18 лютого - (19:00-21:00)
Тривалість занять:
2 години
Графік::
3 рази на тиждень
Тривалість:
4 міс. / 110 годин
В одній групі:
Від 6 до 12 осіб

Відгуки наших студентів

Java - Поглиблений курс
Старт курсу: 27 лютого (19:00-21:00)
Трива
лість:
18 год.
Кількість уроків:
9 занять
Вартість навчання:
3200 грн
Записатися
на курс
Будь ласка зачекайте...
Ваш запит успішно відправлений!